Töötukassa tööta ja õpi programm

Tööta ja õpi programmi raames toetab Eesti Töötukassa nende töötajate õppimist, kes vajavad töötamise jätkamiseks tuge väheste või vananenud oskuste või terviseprobleemide tõttu.